• خانه
  • وبلاگ
  • XAUUSD: قسمت میانی زیگزاگ سه گانه احتمالاً نزدیک به 1852.44 پایان می یابد.

XAUUSD: قسمت میانی زیگزاگ سه گانه احتمالاً نزدیک به 1852.44 پایان می یابد.

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
XAUUSD: قسمت میانی زیگزاگ سه گانه احتمالاً نزدیک به 1852.44 پایان می یابد.


XAUUSD

به نظر می رسد XAUUSD به توسعه یک الگوی اصلاحی اصلی در قالب یک چرخه زیگزاگ سه گانه ادامه می دهد.

فریم زمانی 1H آخرین قسمت چرخه تکمیل شده، موج میانی x را نشان می دهد که یک زیگزاگ سه گانه Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ است.

این احتمال وجود دارد که موج چرخه z نیز به شکل یک زیگزاگ سه گانه اولیه Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ باشد و اکنون قیمت در موج دوم عمل قرار دارد.

پیشنهاد می شود که موج اولیه Ⓨ می تواند به شکل یک ترکیب دوگانه میانی (W)-(X)-(Y) در نزدیکی 1852.44 خاتمه یابد. در این سطح، موج Ⓨ در 76.4 درصد موج Ⓦ خواهد بود.

XAUUSD

بیایید به یک گزینه جایگزین نگاه کنیم که در آن حرکت رو به پایین جفت در چرخه موج x ادامه خواهد داشت. موج اولیه نهایی در حال توسعه است. می تواند به شکل یک زیگزاگ میانی (A)-(B)-(C) باشد.

بنابراین، حرکت نزولی XAUUSD در آینده نزدیک انتظار می رود.

نهایی الگوی زیگزاگ اصلاحی (A)-(B)-(C) نزدیک به 1615.00 امکان پذیر است. یعنی نزدیک به حداقلی که توسط موج پالس میانی (A) مشخص شده است.

استراتژی خود را در مورد عملکرد طلا با Orbex آزمایش کنید

باز کردن یک حساب زنده