SPX500 Bullish Impulse برای تست 5K!

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
SPX500 Bullish Impulse برای تست 5K!


SPX500 Bullish Impulse برای تست 5K!

ما به تحلیل وضعیت شاخص SPX500 از دیدگاه نظریه الیوت ادامه می دهیم. فرض بر این است که یک روند ضربه ای بزرگ شکل می گیرد که با پنج موج فرعی در هر چرخه درجه I-II-III-IV-V مشخص می شود.

شاید سه قسمت اول الگوی ضربه به طور کامل تکمیل شده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که موج تصحیح چرخه IV نیز به پایان رسیده باشد. شبیه یک زیگزاگ سه گانه Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ است.

بنابراین، در آینده نزدیک، قیمت ممکن است شروع به حرکت به سمت اوج 4326.34 در آخرین موج V چرخه کند، که به شکل یک ضربه درجه اولیه همانطور که در نمودار نشان داده شده است.

SPX500 Bullish Impulse برای تست 5K!

بیایید یک سناریوی جایگزین را نیز در نظر بگیریم که در آن موج عمل Ⓩ به دنبال برابری با موج Ⓨ خواهد بود.

فعالان بازار ممکن است انتظار کاهش SPX500 به 3332.12 را داشته باشند. در این سطح، امواج فرعی Ⓩ و Ⓨ برابر خواهند بود. فقط پس از رسیدن به سطح مشخص شده، قیمت می تواند معکوس شود و حرکت صعودی را آغاز کند. یک موج ضربه ای نزولی (C) با درجه متوسط ​​برای تکمیل موج Ⓩ مورد نیاز است.

یک الگوی تقریبی از حرکت احتمالی آینده با خطوط روند روی نمودار نشان داده شده است.

استراتژی خود را در مورد نحوه عملکرد SPX500 با Orbex آزمایش کنید – اکنون حساب خود را باز کنید.