S&P Stains Bull Run بالاتر از 4k!

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
S&P Stains Bull Run بالاتر از 4k!


بینش بازار

اقتصاددانان منتظر FOMC هستند زیرا فدرال رزرو اعلام کرده است که در سال 2023 به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز است.

ممکن است شاخص‌ها قبلاً در افزایش بعدی نرخ‌ها قیمت داشته باشند زیرا داو و اس اند پی 500 به دنبال بهبودی از زیان اخیر هستند.

آیا در بیانیه بعدی شاهد شگفتی خواهیم بود؟

مهر زمانی
DOW 01:35
SPX500 03:05

ارسال S&P باعث می شود گاو نر بیش از 4k بدود! اولین بار در وبلاگ تجارت فارکس Orbex ظاهر شد.