DXY Triple Zigzag به زیر 100 دلار می رسد!

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
DXY Triple Zigzag به زیر 100 دلار می رسد!نمودار DXY

کلاس کارشناسی ارشد 728 در 90 [EN]

در بلندمدت، شاخص دلار یک الگوی زیگزاگ سه گانه متشکل از امواج فرعی اولیه Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ تشکیل داد. در حال حاضر، امواج فرعی Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ کامل به نظر می رسند. دومین موج میانی Ⓧ یک زیگزاگ استاندارد است.

به احتمال زیاد کاهش قیمت در موج اولیه Ⓩ در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. با قضاوت بر اساس ساختار داخلی، این موج ممکن است به شکل یک زیگزاگ دوگانه میانی باشد.

پایان روند نزولی نزدیک به 96.364 پیش بینی می شود. در این سطح، موج اولیه Ⓩ در 76.4 درصد موج Ⓨ خواهد بود.

نمودار DXY

ما پیشنهاد می کنیم یک سناریوی جایگزین را در نظر بگیریم که در آن موج z در یک wxyxz زیگزاگ سه گانه تشکیل می شود.

ساختار موج z شبیه به زیگزاگ Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ است. در آن اولین تکانه Ⓐ و تصحیح Ⓑ به صورت زیگزاگ دوتایی میانی به پایان رسیده است. کل موج z ممکن است نزدیک به 114.75 در اوج موج ضربه اولیه Ⓐ خاتمه یابد.

با این حال، اولین هدفی که گاوها به آنجا خواهند رفت، اوج 105.94 است که با موج متوسط ​​میانی (X) مشخص شد.

استراتژی خود را در مورد نحوه عملکرد DXY در برابر Orbex آزمایش کنید

باز کردن یک حساب زنده