Dow جلوتر از داده های CPI حرکت می کند!

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
Dow جلوتر از داده های CPI حرکت می کند!


بینش بازار

سهام و شاخص ها جلوتر از داده های CPI امروز رشد کردند.

خوش بینی در مورد تاخیر افزایش نرخ توسط فدرال رزرو افزایش یافت.

این آخرین گزارش CPI قبل از تصمیم بعدی نرخ بهره است که انتظار می رود افزایش 50 واحدی باشد.

مهر زمانی
DOW 01:45
SPX500 03:05

Post Dow جلوتر از داده های CPI حرکت می کند! اولین بار در وبلاگ تجارت فارکس Orbex ظاهر شد.