داو پاسخ می دهد، اما برای چه مدت؟

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
داو پاسخ می دهد، اما برای چه مدت؟


داو پاسخ می دهد، اما برای چه مدت؟

داو امروز دوباره تحت فشار بود. این به دلیل یک پرش 500 امتیازی در جلسه قبل بود.

به نظر می رسد دسته 29k منطقه ای برای گاوها و خرس ها باشد زیرا معامله گران منتظر سیگنال بعدی برای این شاخص هستند.

با توجه به اینکه جهش محدود به نظر می رسد، آیا اکنون شاهد شکست حمایت قبلی برای پایین ترین سطح ماهانه خواهیم بود؟

مهر زمانی
DOW 01:35
SPX 03:00

اخبار معاملاتی مستلزم دسترسی به تحقیقات بازار گسترده است – و این همان کاری است که ما بهترین کار را انجام می دهیم. اکنون حساب Orbex خود را باز کنید.

پست داو پاسخ می دهد، اما برای چه مدت؟ اولین بار در وبلاگ تجارت فارکس Orbex ظاهر شد.