داو همچنان به 32 هزار کاهش می یابد!

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
داو همچنان به 32 هزار کاهش می یابد!


بینش بازار

علیرغم شروع خوب سال، همه شاخص های اصلی ایالات متحده دومین ماه متوالی زیان خود را ثبت کردند.

داو 1 درصد کاهش یافته است زیرا تورم همچنان بر بسیاری از شرکت‌ها در آمریکا حاکم است.

نتایج PMI امروز می تواند یک چرخش را آغاز کند زیرا اقتصاددانان امیدوار به بهبود هستند.

مهر زمانی
DOW 01:30
SPX500 03:10

پست داو همچنان به 32 هزار کاهش می یابد! اولین بار در وبلاگ تجارت فارکس Orbex ظاهر شد.