تکانه اولیه USDJPY 140 شکست!

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
تکانه اولیه USDJPY 140 شکست!


تکانه اولیه USDJPY 140 شکست!

نمودار USDJPY شکل گیری یک روند ضربه ای جهانی را نشان می دهد که از امواج چرخه ای تشکیل شده است. در ماه های اخیر، شاهد افزایش قیمت در موج V سیکل گذشته بوده ایم.

موج V به شکل یک ضربه 5 موجی درجه اولیه ①-②-③-④-⑤ است. در این تکانه چهار قسمت اول تکمیل می شود.

در حال حاضر می توان انتظار ساخت موج پنجم اولیه را داشت که به شکل یک ضربه میانی (1)-(2)-(3)-(4)-(5) است. قیمت در آخرین موج اولیه ⑤ ممکن است تا 154.22 افزایش یابد.

در این سطح قیمت، موج مینور 5 که مشابه قطر نهایی است، در 100 درصد ضربه 3 خواهد بود.

تکانه اولیه USDJPY 140 شکست!

یک سناریوی جایگزین نشان می دهد که کل موج V چرخه به شکل یک پالس اولیه به پایان رسیده است.

در هفته های معاملاتی آتی می توان انتظار کاهش قیمت ها و شکل گیری یک روند نزولی جدید را داشت.

ممکن است به زودی یک زیگزاگ دوگانه اولیه نزولی Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ در بازار شکل بگیرد.

کاهش آتی در موج اول Ⓦ ممکن است به محدوده 140.38 برسد.

استراتژی خود را در مورد نحوه عملکرد USD با Orbex آزمایش کنید – اکنون حساب خود را باز کنید.