افزایش شاخص ها پس از جهش سهام فناوری!

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
افزایش شاخص ها پس از جهش سهام فناوری!


بینش بازار

S&P پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از اوت، رشد خود را افزایش داد.

سهام فناوری با افزایش رکورد اپل به بالاترین سطح خود بازگشت.

با بررسی اقتصاددانان که آیا این فقط حباب دیگری است، آیا رونق فناوری در سه ماهه سوم ادامه خواهد داشت؟

مهر زمانی
SPX500 01:45
DOW 03:15

پست افزایش شاخص ها پس از افزایش سهام فناوری! اولین بار در وبلاگ تجارت فارکس Orbex ظاهر شد.